För resevaccination kan du vaccinera dig på Öppna mottagningen eller boka tid till sjuksköterska.

Tänk på att du inte får ha någon pågående infektion inför din vaccination.

Du kan läsa mer om resevaccin hos Vaccinationsgruppen

Kampanj Säsongsinfluensa:

Har du ökad risk att bli allvarligt sjuk av en influensainfektion? Då får du vaccinera dig kostnadsfritt i Stockholms län från och med tisdag 9 november 2021 till och med den 28 februari 2022.

Vissa personer rekommenderas vaccin

Vissa personer rekommenderas att vaccinera sig. Det gäller om de har en ökad risk att bli allvarligt sjuka eller behöver skydda någon som har kraftigt nedsatt immunförsvar.

Vaccin för dig som har ökad risk att bli allvarligt sjuk

Du rekommenderas vaccin om något av följande stämmer:

  • Du är 65 år eller äldre.
  • Du är gravid efter vecka 16.
  • Du har en hjärtsjukdom.
  • Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma.
  • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
  • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.
  • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
  • Du har en mycket kraftig övervikt.
  • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
  • Du har flera funktionsnedsättningar.

Ibland behöver en läkare bedöma om du har en ökad risk att bli svårt sjuk av influensa.

Vaccin för dig som behöver skydda någon annan

Du rekommenderas också att vaccinera dig om du bor tillsammans med någon som har kraftigt nedsatt immunförsvar (till självkostnadspris av 400 kr om man inte ingår i riskgrupp och är under 65 år).

Hälsodeklarationer

Här hittar du hälsodeklarationer för vuxna och barn inför vaccination mot influensa och pneumokocker. Hälsodeklarationerna finns på nio olika språk; arabiska, engelska, persiska, polska, serbokratiska, somaliska, svenska, spanska samt turkiska.

Graviditet och amning

Du som är gravid kan bli mer sjuk av influensa än du skulle ha blivit om du inte var gravid. Därför är rekommendationen att du vaccinerar dig mot influensa. Vaccinet ger också ditt barn ett bra skydd när hen är nyfödd.

Rekommendationen är att du vaccinerar dig efter graviditetsvecka 16. Du kan vaccinera dig tidigare om du samtidigt har en sjukdom som gör att du rekommenderas vaccin av den anledningen. Prata med en barnmorska om du har frågor.

Det finns inga risker med att du vaccinerar dig mot influensa om du är gravid eller om du ammar.

När är vaccination olämplig?

Du ska inte ha någon pågående infektion eller feber när du vaccineras.

Rådgör med en läkare om du använder blodförtunnande läkemedel.

Barn under sex månader ska inte vaccineras mot influensa.

Välkomna!

TBE Fästingvaccin vuxen 490kr
TBE Fästingvaccin junior 410kr
Hepatit A+B vuxen 640kr
Hepatit A+B junior 490kr
Pneumovax (Lunginflammation) 490kr