Solbox

”Solboxen” är för behandling av psoriasis och atopiska eksem. Patient börjar med att boka till till läkare för bedömning, sen bokas tid till sjuksköterska som tillsammans med patient kommer fram till ett behandlingsschema samt utför behandlingen i ”solboxen”.