Vi kan utfärda intyg för:

  • Körkort – högre behörighet: 750kr
    Tänk på att synundersökning skall vara gjord hos optiker innan läkarbesök
  • Sjöfartsintyg (enl. STCW Manila): 1500kr

Kostnaden för intyg betalas kort eller kontant och kan ej tas på faktura