Patientens egen husläkarmottagning avgör om patienten ska skrivas in i den basala hemsjukvården. Detta efter en bedömning av läkare eller sjuksköterska. Basal hemsjukvård är den sjukvård som primärvårdens läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor eller undersköterskor utför i patientens hem.

För kontakt ring 08/520 607 00, välj knappval 6 och följ vidare instruktioner.